9. Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhov na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky

Materiál č.: SR 289/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Rady Justičnej akadémie SR
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy