3. Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2019 - 2021

Materiál č.: SR 282/2018

Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy