9. zasadnutie Súdnej rady SR

24. októbra 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 288/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SR 282/2018
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SR 283/2018
  Predkladá: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.: SR 279/2018
  Predkladá: Revízne oddelenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 6. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Č. uznesenia:

 7. Č. m.: SR 284/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 8. Č. m.: SR 232/2018
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 9. Č. m.: SR 289/2018
  Predkladá: Predsedníčka Rady Justičnej akadémie SR
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 67-77/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: