9. zasadnutie Súdnej rady SR

24. októbra 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 182/2018, 183/2018

 2. Č. m.: SR 288/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 184/2018

 3. Č. m.: SR 282/2018
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 185/2018, 200/2018

 4. Č. m.: SR 283/2018
  Predkladá: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 185/2018, 200/2018

 5. Č. m.: SR 279/2018
  Predkladá: Revízne oddelenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 187/2018

 6. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 188/2018, 189/2018, 190/2018, 191/2018, 192/2018, 193/2018

 7. Č. m.: SR 284/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 194/2018

 8. Č. m.: SR 232/2018
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 197/2018

 9. Č. m.: SR 289/2018
  Predkladá: Predsedníčka Rady Justičnej akadémie SR
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 198/2018

 10. Č. m.: SR 290/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 195/2018

 11. Č. m.: SR 292/2018
  Predkladá: Vedúci Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 186/2018

 12. Č. m.: SR 277/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 196/2018

 13. Č. m.: SR 300/2018
  Predkladá: Mgr. Dušan Čimo
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 199/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 67-77/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: KSR 170/2018
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: