3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov

Materiál č.: SR 273, 274, 275/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy