8. zasadnutie Súdnej rady SR

24. septembra 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
168/2018 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov
164/2018 Prerokovanie návrhu programu
179/2018 Podnet právnickej osoby k porušeniu etických noriem
169/2018 Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018
165/2018 Prerokovanie návrhu programu
171/2018 Žiadosť JUDr. Anny Vargovej, sudkyne Okresného súdu Prešov o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Košice II
172/2018 Žiadosť Mgr. Borisa Vitteka, sudcu Okresného súdu Trenčín o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov
173/2018 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Anny Peťovskej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
170/2018 Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018
166/2018 Prerokovanie návrhu programu
180/2018 Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018
167/2018 Prerokovanie návrhu programu
174/2018 Podnet bývalej podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22. januára 2018 - návrh stanoviska
175/2018 Podnet bývalej podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22. januára 2018 - návrh stanoviska
176/2018 Podnet bývalej podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22. januára 2018 - návrh stanoviska
177/2018 Podnet bývalej podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22. januára 2018 - návrh stanoviska
178/2018 Podnet bývalej podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22. januára 2018 - návrh stanoviska
163/2018 8. zasadnutie Súdnej rady SR