5. Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Mariána Sluka, PhD., sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky

Materiál č.: SR 265/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy