7 . zasadnutie Súdnej rady SR

4. septembra 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné nám. 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 140/2018, 141/2018, 142/2018

 2. Č. m.: SR 257/2018
  Predkladá: Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 143/2018

 3. Č. m.: SR 134/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 144/2018

 4. Č. m.: SR 264/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 149/2018

 5. Č. m.: SR 265/2018
  Predkladá: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 150/2018

 6. Č. m.: SR 226/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 152/2018

 7. Č. m.: SR 246/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 153/2018

 8. Č. m.: SR 260/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 154/2018

 9. Č. m.: SR 260/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 155/2018

 10. Č. m.: SR 177/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 156/2018

 11. Č. m.: SR 269/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 151/2018

 12. Č. m.: SR 267/2018
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 157/2018, 158/2018, 159/2018

 13. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 145/2018, 146/2018, 147/2018, 148/2018

 14. Č. m.: KSR 142/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 160/2018

 15. Č. m.: SR 25/2018
  Predkladá: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.,
  Mgr. Dušan Čimo,
  Mgr. Pavol Žilinčík
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 161/2018, 162/2018

 16. Č. m.:
  Predkladá: Mgr. Pavol Žilinčík
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 133/2018
  Predkladá: Ústavný súd Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 266/2018
  Predkladá: Komisia schválená uznesením č. 51 z 25. septembra 2017
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: