7 . zasadnutie Súdnej rady SR

4. septembra 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné nám. 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 257/2018
  Predkladá: Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SR 134/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SR 264/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.: SR 265/2018
  Predkladá: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 6. Č. m.: SR 226/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 7. Č. m.: SR 246/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 8. Č. m.: SR 260/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 9. Č. m.: SR 260/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 10. Č. m.: SR 177/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 133/2018
  Predkladá: Ústavný súd Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 266/2018
  Predkladá: Komisia schválená uznesením č. 51 z 25. septembra 2017
  Č. uznesenia: