6. zasadnutie Súdnej rady SR

25. júna 2018 o 12:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné nám. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
124/2018 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov
134/2018 Rozšírenie kompetencie komisie na prípravu Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky o prípravu novely Štatútu, príp. nového Štatútu Súdnej rady Slovenskej republiky
120/2018 Prerokovanie návrhu programu
121/2018 Prerokovanie návrhu programu
131/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Adriány Považanovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici
132/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Vladimíra Buchvalda, sudcu Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
122/2018 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2019 - 2021
122/2018 Návrh rozpočtu kapitoly Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2021
129/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Igora Ragana, sudcu Okresného súdu Michalovce na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach
123/2018 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2019 - 2021
123/2018 Návrh rozpočtu kapitoly Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2021
133/2018 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhov na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky
135/2018 Podnety na legislatívne úpravy
130/2018 Návrh predsedu Špecializovaného trestného súdu na preloženie Mgr. Pamely Záleskej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudu na Špecializovaný trestný súd
136/2018 Podnety na legislatívne úpravy
138/2018 Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a návrh zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
137/2018 Podnety na legislatívne úpravy
125/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
126/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
127/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
1 2 »