6. zasadnutie Súdnej rady SR

25. júna 2018 o 12:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné nám. 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej Republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 120/2018, 121/2018

 2. Č. m.: SR 205/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: 122/2018, 123/2018

 3. Č. m.: SR 201/2018
  Predkladá: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: 122/2018, 123/2018

 4. Č. m.: SR 175, 176/2018
  Predkladá: Sudcovské rady
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál: Neprerokovaný
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.: SR 229, 230, 231/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 124/2018

 6. Č. m.:
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 125/2018, 126/2018, 127/2018, 128/2018

 7. Č. m.: SR 211/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 129/2018

 8. Č. m.: SR 236/2018
  Predkladá: Predseda Špecializovaného trestného súdu
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 130/2018

 9. Č. m.: SR 228/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu Banskej Bystrici
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 131/2018

 10. Č. m.: SR 204/2018
  Predkladá: Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 133/2018

 11. Č. m.: SR 78/2018
  Predkladá: Bývalá podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 12. Č. m.: SR 232/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 134/2018

 13. Č. m.: SR 190/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: 135/2018, 136/2018, 137/2018

 14. Č. m.: SR 248/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 132/2018

 15. Č. m.: SR 251/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 138/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 112/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 250/2018
  Predkladá: Odborový zväz justície v Slovenskej republike
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: