5. zasadnutie Súdnej rady SR

28. mája 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné nám. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
108/2018 Prerokovanie návrhu programu
116/2018 Rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu č. k. PK-1T/20/2016-1026 z 20. júna 2017 v spojení s rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 3 To 8/2017 z 21. marca 2018
109/2018 Voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
115/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Mgr. Kataríny Beniačovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
110/2018 Voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
112/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Terézie Mecelovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave
113/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie Mgr. Martina Štubniaka, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici
114/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Štefana Nováka, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici
117/2018 Podnet bývalej podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22. januára 2018 - návrh stanoviska
118/2018 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: Mgr. Miroslav Mazúch, sudca Krajského súdu v Žiline
111/2018 Voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
106/2018 5. zasadnutie Súdnej rady SR
107/2018 5. zasadnutie Súdnej rady SR