5. zasadnutie Súdnej rady SR

28. mája 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné nám. 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 132/2018
  Predkladá: Oprávnení navrhovatelia podľa § 27a ods. 2 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SR 182/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SR 188/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.: SR 188/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Č. uznesenia:

 6. Č. m.: SR 181/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 7. Č. m.: SR 186/2018
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie: