4. zasadnutie Súdnej rady SR

30. apríla 2018 o 12:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné nám. 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 170/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SR 171/2018
  Predkladá: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SR 66/2018, SR 67/2018
  Predkladá: Sudcovské rady
  Národná rada Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.: SR 175/2018, SR 176/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 6. Č. m.: SR 174/2018
  Predkladá: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 7. Č. m.: SR 98/2018
  Predkladá: Revízne oddelenie Krajského súdu v Nitre
  Č. uznesenia:

 8. Č. m.: SR 302/2017
  Predkladá: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Kolégiá predsedov sudcovských rád pri krajských súdoch
  Č. uznesenia:

 9. Č. m.: SR 225/2017
  Predkladá: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 10. Č. m.: SR 177/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 76/2018
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 167/2018
  Predkladá: Základná organizácia odborového zväzu justície pri Okresnom súde Čadca
  Č. uznesenia: