1. zasadnutie Súdnej rady SR

29. januára 2018 o 10:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
7/2018 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov
3/2018 Prerokovanie návrhu programu
16/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Ivony Hrčekovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
17/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislava na dočasné pridelenie JUDr. Michala Valenta, sudcu Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
18/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/2018 Návrh na schválenie zmeny harmonogramu revízií oddelenia vnútornej revízie Krajského súdu v Trnave na obdobie rokov 2016 - 2020
22/2018 Podnet fyzickej osoby k porušeniu etických noriem
23/2018 Vyhodnotenie plnenia Plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2017
25/2018 Usporiadanie valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád v roku 2019 - predloženie návrhu
26/2018 Zmena uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky č. 108 z 30. októbra 2017 - databáza kandidátov na členov hodnotiacich komisií
19/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/2018 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na skončenie stáže JUDr. Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky
24/2018 Vyhodnotenie plnenia Plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2017
27/2018 Výzva Okresného súdu Bratislava III na vyjadrenie v právnej veci vedenej pod sp. zn. 16Cpr 5/2017
4/2018 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie
5/2018 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie
6/2018 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie
1/2018 1. zasadnutie Súdnej rady SR
9/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
2/2018 1. zasadnutie Súdnej rady SR
1 2 »