1. zasadnutie Súdnej rady SR

29. januára 2018 o 10:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 3/2018

 2. Č. m.: SR 252/2017
  Predkladá: Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 4/2018, 5/2018, 6/2018

 3. Č. m.: SR 273,274/2017
  Predkladá: Sudcovské rady, pléna sudcov
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál: Neprerokovaný - nepredložený žiadny kandidát
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SR 66/2018, SR 67/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 7/2018

 5. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 9/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018

 6. Č. m.: SR 60/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 16/2018

 7. Č. m.: SR 59/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 17/2018

 8. Č. m.: SR 92/2017
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 18/2018, 19/2018

 9. Č. m.: SR 62/2018
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 20/2018

 10. Č. m.: SR 299/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 21/2018

 11. Č. m.: SSR 123/2017
  Predkladá: Fyzická osoba
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 22/2018

 12. Č. m.: SR 61/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 23/2018, 24/2018

 13. Č. m.: SR 69/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 25/2018

 14. Č. m.: SR 68/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Neschválený
  Č. uznesenia: 26/2018

 15. Č. m.: KSR 173/2017
  Predkladá: Okresný súd Bratislava III
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 27/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 298/2017
  Predkladá: Predsedníčka Okresného súdu Čadca
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 295/2017
  Predkladá: JUDr. Marta Rybárová
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SR 70/2018
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: