6. zasadnutie Súdnej rady SR

18. decembra 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
158 Stáž sudcov v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky
150
Uznesenie č. 150 (111.52 kB)
Prerokovanie návrhu programu
157 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Rastislava Vargu, LL.M., MBA, sudcu Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove
159 Stáž sudcov v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky
161
Uznesenie č. 161 (167.98 kB)
Rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2018
162 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2018
165 Novela Smernice č. 1/2016, ktorá upravuje postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu etiky a sudcov
169 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 - zriadenie komisie Súdnej rady Slovenskej republiky na prípravu stanoviska
170 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na schválenie harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline na obdobie rokov 2018 - 2022
166 Novela Smernice č. 1/2016, ktorá upravuje postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu etiky a sudcov
171 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 - zriadenie komisie Súdnej rady Slovenskej republiky na prípravu stanoviska
151 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Moniky Liptákovej, sudkyne Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline
152 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Mariána Blahu, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici
154 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Moniky Školníkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
155 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Ivany Štiftovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
156 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Romana Majerského, sudcu Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
167 Novela Smernice č. 1/2016, ktorá upravuje postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu etiky a sudcov
153 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Marty Barkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
168 Novela Smernice č. 1/2016, ktorá upravuje postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu etiky a sudcov
160 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2016
1 2 »