6. zasadnutie Súdnej rady SR

18. decembra 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 150

 2. Č. m.: SR 275/2017
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 151

 3. Č. m.: SR 277/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 152

 4. Č. m.: SR 280/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 153

 5. Č. m.: SR 280/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 154

 6. Č. m.: SR 280/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súd v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 155

 7. Č. m.: SR 280/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 156

 8. Č. m.: SR 282/2017
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 157

 9. Č. m.: SR 128/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 158, 159

 10. Č. m.: SR 221/2017
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 160

 11. Č. m.: SR 278/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 161

 12. Č. m.: SR 279/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 162

 13. Č. m.: SR 262/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 163, 164

 14. Č. m.: SR 283/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 165, 166, 167, 168

 15. Č. m.: SR 225/2017
  Predkladá: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 169, 171

 16. Č. m.: SR 290/2017
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Č. uznesenia: 170

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 212/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: