5. zasadnutie Súdnej rady SR

20. novembra 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
142
Uznesenie č. 142 (137.02 kB)
Dodatok č. 6 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2017
143
Uznesenie č. 143 (105.08 kB)
Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu
148 Vzdanie sa Mgr. Pavla Žilinčíka členstva v komisii, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou Disciplinárneho senátu
120 Prerokovanie návrhu programu
132 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Eriky Šobichovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
136 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Poprad
133 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Danice Kočičkovej, sudkyne Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
134 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Dany Wänkeovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
135 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Kataríny Slováčekovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
121 Prerokovanie návrhu programu
123
Uznesenie č.123 (108.7 kB)
Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu
137 Návrh podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na priznanie odmeny JUDr. Daniele Švecovej, predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
141
Uznesenie č. 141 (142.79 kB)
Novela Smernice č. 1/2015 na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky
122 Prerokovanie návrhu programu
124 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Marcely Malatkej, sudkyne Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline
125 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie Mgr. Miroslava Mazúcha, sudcu Okresného súdu Martin na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline
126 Návrh predsedu Špecializovaného trestného súdu na preloženie JUDr. Rastislava Stieranku, sudcu Okresného súdu Dolný Kubín na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd
127 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie Mgr. Janky Benkovičovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici
129 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Moniky Géciovej, PhD., sudkyne Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach
130 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Martina Kolesára, sudcu Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach
1 2 »