5. zasadnutie Súdnej rady SR

20. novembra 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 120, 121, 122

 2. Č. m.: SR 232, 233/2017
  Predkladá: Sudcovské rady
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 123

 3. Č. m.: SR 246/2017
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 124

 4. Č. m.: SR 246/2017
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 125

 5. Č. m.: SR 258/2017
  Predkladá: Predseda Špecializovaného trestného súdu
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 126

 6. Č. m.: SR 259/2017
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 132

 7. Č. m.: SR 260/2017
  Predkladá: Vedúci revízneho odelenia Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 136

 8. Č. m.: SR 256/2017
  Predkladá: Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 137

 9. Č. m.: SR 261/2017
  Predkladá: Justičná akadémia Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 138

 10. Č. m.: SR 262/2017
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 139, 140

 11. Č. m.: SR 263/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 141

 12. Č. m.: SR 266/2017
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 133

 13. Č. m.: SR 267/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 127, 128

 14. Č. m.: SR 270/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 129

 15. Č. m.: SR 270/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 130

 16. Č. m.: SR 270/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 131

 17. Č. m.: SR 271/2017
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 134

 18. Č. m.: SR 78/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 142

 19. Č. m.: SR 272/2017
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 135

 20. Č. m.: SR 273,274/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 143

 21. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov a predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 144, 145, 146, 147

 22. Č. m.: SR 223/2017
  Predkladá: Mgr. Pavol Žilinčík
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 148

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie: