4. zasadnutie Súdnej rady SR

30. októbra 2017 o 09:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
67 Prerokovanie návrhu programu
69
Uznesenie č. 69 (93.32 kB)
Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky
68 Prerokovanie návrhu programu
70
Uznesenie č. 70 (133.1 kB)
Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2018 - 2020
70
Uznesenie č. 70 (133.1 kB)
Návrh rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2018 - 2020
116
Uznesenie č. 116 (106.53 kB)
Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky
117 Žiadosť JUDr. Slavomíra Cimermana, sudcu Okresného súdu Veľký Krtíš o zaujatie stanoviska podľa § 23 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
118
Uznesenie č. 118 (108.87 kB)
Rozhodnutie Disciplinárneho senátu sp. zn. 2 Dso 3/2017 z 28. septembra 2017
107 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov
108 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov
65 4. zasadnutie Súdnej rady SR
109 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov
66 4. zasadnutie Súdnej rady SR
110 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov
111 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov
112 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov
113 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov
114 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov
115 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov
71 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
1 2 3 »