4. zasadnutie Súdnej rady SR

30. októbra 2017 o 09:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 67, 68

 2. Č. m.: SR 244/2017
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 70

 3. Č. m.: SR 245/2017
  Predkladá: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 70

 4. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných a krajských súdov
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106

 5. Č. m.: SR 205/2017
  Predkladá: Kolégium predsedov sudcovských rád pri Krajskom súde v Trenčíne
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 116

 6. Č. m.: SR 253/2017
  Predkladá: JUDr. Slavomír Cimerman
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 117

 7. Č. m.: SR 250/2017
  Predkladá: Predseda odvolacieho Disciplinárneho senátu
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 118

 8. Č. m.: SR 212/2017
  Predkladá: Oprávnení navrhovatelia podľa zákona o sudcoch
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

 9. Č. m.: SR 192/2017
  Predkladá: Mgr. Marcela Kosová, členka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 69

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie: