3. zasadnutie Súdnej rady SR

16. októbra 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
64
Uznesenie č. 64 (96.35 kB)
Zmena uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky č. 52 z 25. septembra 2017 týkajúca sa doplňujúcich volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu
55
Uznesenie č. 55 (103.2 kB)
Prerokovanie návrhu programu
58 Kritériá na zloženie hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov - tzv. kľúč, ktorým sa budú obsadzovať miesta v hodnotiacich komisiách (z akého kraja sa budú vyberať členovia hodnotiacej komisie pre potreby iného kraja)
57
Uznesenie č. 57 (94.99 kB)
Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Miroslavy Janečkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
59 Kritériá na zloženie hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov - tzv. kľúč, ktorým sa budú obsadzovať miesta v hodnotiacich komisiách (z akého kraja sa budú vyberať členovia hodnotiacej komisie pre potreby iného kraja)
56 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Ingrid Kalinákovej, sudkyne Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove
60 Kritériá na zloženie hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov - tzv. kľúč, ktorým sa budú obsadzovať miesta v hodnotiacich komisiách (z akého kraja sa budú vyberať členovia hodnotiacej komisie pre potreby iného kraja)
61 Kritériá na zloženie hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov - tzv. kľúč, ktorým sa budú obsadzovať miesta v hodnotiacich komisiách (z akého kraja sa budú vyberať členovia hodnotiacej komisie pre potreby iného kraja)
62 Kritériá na zloženie hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov - tzv. kľúč, ktorým sa budú obsadzovať miesta v hodnotiacich komisiách (z akého kraja sa budú vyberať členovia hodnotiacej komisie pre potreby iného kraja)
63 Kritériá na zloženie hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov - tzv. kľúč, ktorým sa budú obsadzovať miesta v hodnotiacich komisiách (z akého kraja sa budú vyberať členovia hodnotiacej komisie pre potreby iného kraja)
54 3. zasadnutie Súdnej rady SR