3. zasadnutie Súdnej rady SR

16. októbra 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 55

 2. Č. m.: SR 211/2017
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 56

 3. Č. m.: SR 234/2017
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 58, 59, 60, 61, 62, 63

 4. Č. m.: SR 212/2017
  Predkladá: Oprávnení navrhovatelia podľa § 27b ods. 2 zákona o sudcoch
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.: SR 232, 233/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 64

 6. Č. m.: SR 230/2017
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 57

 7. Č. m.: SR 212/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie: