2. zasadnutie Súdnej rady SR

25. septembra 2017 o 09:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 27

 2. Č. m.: SR 184, 185, 193/2017
  Predkladá: Sudcovské rady,
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 28

 3. Č. m.: SR 192/2017
  Predkladá: Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Neschválený
  Č. uznesenia: 29

 4. Č. m.: SR 218/2017
  Predkladá: Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: 30

 5. Č. m.: SR 107/2016
  Predkladá: Predseda Okresného súdu Spišská Nová Ves
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 32, 33, 34

 6. Č. m.: SR 211/2017
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 7. Č. m.: SR 210/2017
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 35

 8. Č. m.: SR 216/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 36

 9. Č. m.: SR 217/2017
  Predkladá: Krajský súd v Trnave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 37

 10. Č. m.: SR 217/2017
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 38

 11. Č. m.: SR 201/2017
  Predkladá: Revízne oddelenie Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 39

 12. Č. m.: SR 205/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Kolégiá predsedov sudcovských rád
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 42, 43

 13. Č. m.: SR 220/2017
  Predkladá: Justičná akadémia Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: 31

 14. Č. m.: SR 221/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 44

 15. Č. m.: SR 70/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 45

 16. Č. m.: SR 196/2017
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 46

 17. Č. m.: KSR 173/2017
  Predkladá: Okresný súd Bratislava III
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 47

 18. Č. m.: SR 78/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 48, 49

 19. Č. m.: SR 222/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 50

 20. Č. m.: SR 223/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 51

 21. Č. m.: SR 232, 233/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 52

 22. Č. m.: SR 235/2017
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: 53

 23. Č. m.: SR 234/2017
  Predkladá: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Č. uznesenia: 40, 41

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 231/2017
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: