1. zasadnutie Súdnej rady SR

11. júla 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
4 Voľba predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky
6
Uznesenie č. 6 (88.81 kB)
Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky
25
Uznesenie č. 25 (94.93 kB)
Návrh v súlade s § 19a ods. 2 zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3 Prerokovanie návrhu programu
5 Voľba predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky
24 Prerokovanie návrhu programu
1 1. zasadnutie Súdnej rady SR
2 1. zasadnutie Súdnej rady SR
7 1. zasadnutie Súdnej rady SR
8 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
9 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
10 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
11 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
12 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
13 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
14 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
15 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
16 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
17 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
18 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
1 2 »