1. zasadnutie Súdnej rady SR

11. júla 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: JUDr. Ján Havlát
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 3, 24

 2. Č. m.: SR 191/2017
  Predkladá: JUDr. Ján Havlát
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 4, 5

 3. Č. m.: SR 192/2017
  Predkladá: JUDr. Ján Havlát
  Materiál: Odložený
  Č. uznesenia: 6

 4. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov a predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

 5. Č. m.: SR 197/2017
  Predkladá: JUDr. Ľuboš Sádovský
  JUDr. Daniel Hudák
  JUDr. Pavol Pilek
  JUDr. Roman Huszár
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 25

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie: