10. Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Mgr. Miroslava Šeptáka, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

Materiál č.: SR 210/2016

Predkladateľ: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Výsledok: Neschválený

Obsah materiálu

Prílohy