8. Žiadosť JUDr. Ľubov Vargovej, sudkyne Okresného súdu Vranov nad Topľou o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Humenné

Materiál č.: SR 188/2016

Predkladateľ: JUDr. Ľubov Vargová
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy