7. Žiadosť Mgr. Daniela Konerackého, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Levice

Materiál č.: SR 181/2016

Predkladateľ: Mgr. Daniel Koneracký
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy