3. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Otílie Belavej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave

Materiál č.: SR 186/2016

Predkladateľ: Predseda Krajského súdu v Bratislave
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy